Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γ.Σ. Ηλιούπολης/Τμήμα Υδατοσφαίρισης

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν περιέλθει σε πλήρη γνώση μας, η εν εξελίξη πολυεπίπεδη διακίνηση και διάδοση ψευδών, συκοφαντικών, ανοίκειων και απαράδεκτων φημών, εις  βάρος του Συλλόγου και του Τμήματός μας και ανθρώπων αυτών, ικανές να σπιλώσουν και να ζημιώσουν το κύρος, την τιμή και την υπόληψή των.
   Επειδή διαπιστώνεται ότι, η ανοχή εκλαμβάνεται ως αδυναμία και όχι ως καλή θέληση, οφείλουμε πλέον να σταθούμε απέναντι σε τέτοιες παράνομες πράξεις και συμπεριφορές, των οποίων εξ άλλου προβλέπεται και η κατά τον νόμον τιμωρία και εξ αυτού καλούμε τους διαπράττοντες τα εν λόγω αδικήματα, να τερματίσουν άμεσα την έκνομη δραστηριότητά τους, σε διαφορετική δε περίπτωση, επιφυλασσόμεθα για την εναντίον τους άσκηση κάθε νόμιμου ένδικου μέσου.  
                                                   
  Ο Έφορος της Υδατοσφαίρισης

Δεν υπάρχουν σχόλια: