Νέα Έντυπα-Αιτήσεις ΚΟΕ

   Εδώ μπορείτε να δείτε και να μας ζητήσετε τα νέα έντυπα και αιτήσεις της ΚΟΕ, καθώς και της συμμετοχής σας στις ιατρικές εξετάσεις των αθλητών μας και μελών των οικογενειών τους  ή να τα αντιγράψετε και να τα εκτυπώσετε.
   Η απαίτηση καθιέρωσης των νέων εντύπων προέκυψε κατόπιν:
   α. Εγκυκλίου της ΓΓ Αθλητισμού, όπου καθιερώνει την Κάρτα Υγείας Αθλητού, ως ατομικό έγγραφο αυτού (χωρίς να καταργείται η αντίστοιχη των Ομοσπονδιών) και η υπογραφή τους πλέον μόνον από καρδιολόγο. Υπόψη για την εκτύπωση ότι η σελίδα με το γραφικό της ΚΟΕ σε σχήμα καρδιάς και τις οδηγίες, είναι η οπίσθια όψη της  Κάρτα Υγείας Αθλητού.
   β. Της νέας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, όπου ζητείται πλέον η συγκατάθεση τήρησης και χρήσης αυτών, σε χωριστό έντυπο με θεώρηση της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Η εν λόγω διαδιακασία γίνεται για μία φορά μόνον και ισχύει εσαεί.
 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια: